VIF Nieuwsbrief oktober 2023

VIF Nieuwsbrief oktober 2023

In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de nieuwe scheidsrechterscoördinator en de ALV.

VIF is het seizoen 2023-2024 goed begonnen. Er zijn 8 nieuwe leden voor CMV (mini’s) en Heren 2 startte het seizoen met 4 nieuwe leden. Voor enkele jeugdteams is helaas inmiddels een wachtlijst, door een tekort aan trainers en zaalruimte. Als dat verandert, zijn nieuwe leden weer van harte welkom!

Nieuwe scheidsrechterscoördinator

Ronald ten A. nam onlangs de scheidsrechterscoördinatie over voor de jeugd- en Seniorenteams. Veel dank aan Petra S., die zich voor Ronald hiermee bezighield, voor alle inzet in de afgelopen periode!

En: we rekenen op ieders inzet als scheidsrechter: zonder fluiters zijn er ook geen wedstrijden.

Algemene ledenvergadering VIF: 19 oktober

Elk jaar gaat VIF in gesprek met (ouders/verzorgers van) leden van VIF over de organisatie, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit jaar is de ALV op donderdag 19 oktober 2023, om 20:00 uur in sporthal de Lieberg. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Agendapunten:

  • verslag van de kascommissie & begroting seizoen 2023-2024,
  • benoeming van bestuursleden,
  • bespreken van een contributieverhoging van 8% voor seizoen 2024-2025 indien dat dan nodig blijkt; tijdige bespreking voorkomt dat we hierover een aparte ALV moeten organiseren,
  • veilig sportklimaat en voorstellen van de nieuwe vertrouwenscontactpersoon
  • we zoeken sponsors en een sponsor-coördinator: op dit moment hebben we meer uitgaven dan inkomsten, en sponsoring kan VIF helpen. Welke ideeën en/of waardevolle contacten hebben leden?
  • vacature wedstrijdsecretaris Jeugd en Senioren: Walter S. neemt einde van dit seizoen het penningmeesterschap over van Ronald F., waardoor een vacature ontstaat voor wedstrijdsecretariaat Jeugd en Senioren. We zoeken 1 of 2 mensen om dit samen op te pakken. Je regelt het wedstrijdschema, samen met de Nevobo en de zaalverhuurder; en je voert zo nodig aanpassingen door. Indien mogelijk wordt je ook lid van het VIF-bestuur,
  • ieder jaar krijgt een vrijwilliger van VIF een jaar lang de Ben van Hattum wisseltrofee thuis. We horen graag wie er dit jaar genomineerd wordt.

Herfstvakantie: geen training Mini’s en Jeugd

Van 23 tot en met 27 oktober 2023 is het herfstvakantie. Voor de Mini’s en Jeugd zijn er geen trainingen op dinsdag 24 en woensdag 25 oktober in Hilfertsheem en de Lieberg. Voor Senioren en Recreanten is er op woensdag 25 oktober wel vrije-inlooptraining in de Lieberg, van 20:00 tot 22:00 uur.

Reacties zijn gesloten.