Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Regels voor het lidmaatschap van Volleybalvereniging VIF

De regels voor het VIF-lidmaatschap zijn vastgelegd vast in:

  1. de Statuten
  2. het Huishoudelijk reglement

Algemene regels lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan per verenigingsjaar; dit loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Door lid te worden, verplicht je je om de lidmaatschapsgelden (contributie) voor het gehele verenigingsjaar te voldoen middels doorlopende machtiging voor automatische incasso. Het is daarbij ook mogelijk de contributie in 2 of 4 termijnen te voldoen.

Wil je geen gebruik maken van de automatische incasso, en besluit je dit zelf te voldoen? Dan komt er 10 euro administratiekosten bij en dient de contributie vóór 1 november te zijn voldaan.

Aanmelden lidmaatschap

Inschrijven als lid doe je met het inschrijfformulier dat staat op Lidmaatschap; het formulier is ook te verkrijgen in de Sporthal bij het secretariaat, en bij de trainer.

Wijzigen contactgegevens

Wijzigingen in contactgegevens zoals adreswijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat via secretaris@vifhilversum.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap voor het volgende seizoen opzeggen, dan dien je dat schriftelijk en uiterlijk op 24 april kenbaar te maken aan het bestuur. Zonder opzegging  wordt het lidmaatschap, dus ook de verplichting tot betaling van de contributie, automatisch met 1 jaar verlengd.

Overschrijvingen of opzeggingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Volleybalvereniging VIF via secretaris@vifhilversum.nl.

Verdeling verenigingstaken

VIF vraagt leden om verenigingstaken te verrichten (fluiten wedstrijden, coachen, trainen en dergelijk). Als van een team onvoldoende leden verenigingstaken op zich nemen, kan het bestuur besluiten dat team een volgend seizoen niet voor de competitie in te schrijven.

Ook is de ondersteuning van ouders van jeugdleden vereist, voor wat betreft coaching bij wedstrijden en het vervoer naar uitwedstrijden.

Boetes

Persoonlijke boetes van de Nevobo, of boetes die aan personen verwijtbaar zijn (zoals te laat afmelden voor een wedstrijd of niet opkomen dagen, waardoor een wedstrijd niet gespeeld kan worden), worden door de vereniging op betrokkene(n) verhaald.

Richtlijnen bij ongewenst gedrag

Bij activiteiten van onze vereniging komen jonge en oudere mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor realisatie van een prettig en veilig sportklimaat. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin er sprake is van ongewenst gedrag. Kijk wat je dan kunt doen, hoe VIF helpt en wat onze Richtlijnen bij ongewenst gedrag zijn, op Veilig sporten voor iedereen.

Contact

Heb je nog vragen? Het VIF-bestuur staat voor je klaar! Informeer naar bestuursleden in de zaal, of stuur een mail naar secretaris@vifhilversum.nl.