Veilig sporten voor iedereen

Veilig sporten voor iedereen

VIF vindt het belangrijk dat sport voor iedereen leuk blijft. Alle leden en vrijwilligers moeten zich veilig voelen bij onze vereniging; zowel in het veld als daarbuiten in bijvoorbeeld de kleedkamer en op sociale media.

Om te zorgen dat iedereen zich bij VIF veilig en welkom voelt, moet duidelijk zijn wat we wel en niet van elkaar accepteren. NeVoBo heeft daarom gedragsregels voor toernooien. NOC*NSF heeft een gedragscode voor bestuurders, een gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders; en daarnaast een gedragscode voor scheidsrechters en officials, en een gedragscode voor sporters. VIF werkt ook nog aan eigen omgangsregels.

Met de regels en gedragscodes is duidelijk dat in onze vereniging het volgende gedrag niet wordt getolereerd:

  • Onsportief gedrag
  • Discriminatie
  • Pestgedrag en buitensluiting
  • Fysiek, emotioneel, of seksueel grensoverschrijdend gedrag

Merk je dat iemand zich niet aan deze regels houdt, spreek hem of haar er dan op aan.

Maatregelen covid-19

Vanwege corona (covid-19) gelden er naast gedragsregels aanvullende maatregelen. Die vind je op Covidmaatregelen VIF.

Klachten of vragen

Wil je vertrouwelijk praten over grensoverschrijdend gedrag, dan kan dat bij VIF door contact op te nemen met vertrouwenscontactpersoon@vifhilversum.nl (Guido Band).

Wil je liever vertrouwelijk overleggen met iemand buiten de vereniging? Ga dan naar centrumveiligesport.nl/.