6 oktober 2020: algemene ledenvergadering

6 oktober 2020: algemene ledenvergadering

Op dinsdag 6 oktober 2020 om 20 uur vindt de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Alle leden van VIF zijn welkom. Meld je in verband met coronamaatregelen wel vooraf aan via secretaris@vifhilversum.nl. Als bekend is hoeveel mensen er komen, wordt gekeken of er een passende locatie is dan wel dat je de ALV digitaal kunt bijwonen.

Agenda

  1. Opening, vaststelling agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Financiën
  4. Aftredende bestuursleden en aanstellen nieuwe bestuursleden (Voorzitter; Secretaris; Algemeen bestuurslid namens competitie; Algemeen bestuurslid namens jeugd; Wedstrijdsecretariaat). Het huidige bestuur is in gesprek met diverse leden voor invulling van deze functies zodat er tijdens de ALV voor iedere functie (minimaal) één kandidaat voor opvolging is.
  5. Stand van zaken Coronamaatregelen
  6. Ben van Hattum trofee
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Reacties zijn gesloten.